به گیتی مزن جز به نیکی نفس
گالری عکس تماس با ما مراکز پخش کتابها درباره ما صفحه اصلی
راه نیکان راه نیکان
top
 
درباره ما
 

بارقه ای از غیب عنایت الهی بر ما زد که چه خوش زد! سوته دلانی را که از خود فروخته های مشوش بودند، محبت قرآن و عترت، دو میراث همیشه با هم حضرت ختمی مرتبت – صلوات الله علیه و آله – به هم رساند. دست در دست هم نهادند تا زخمهای جگرسوز، بل ایمان سوز جامعه را مرهم نهند. خدعه ها و تزویرهای مسلک داران را که قرنهاست با هزار لطائف الحیل پنهان داشته اند، در دسترس مردمانی قرار دهند که جرمی جز پاکی باطن زودباور دور از هر خدشه ندارند. آثار مؤلفان راه نیکان ثمره این احساس مسئولیت و نشانه عنایت الهی است.

 
below
  نشر راه نیکان